შესყიდვები

შპს „თელმიკო“ აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - თანამშრომელთა და უმაღლესი მენეჯმენტის ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევისგან დაზღვევაზე (№683.22.00022-23)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - კოლოკაციის მომსახურების შეძენაზე, მონაცემთა დამუშავების ცენტრისთვის (№ 683.22.00047)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - პრინტერების და ასლის გადამღები მოწყობილობებისთვის კარტრიჯების შეძენაზე ( № 683.22.00039)

შპს „თელმიკო“ აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - საბეჭდი ქაღალდი А4 შესყიდვის თაობაზე (№ 683.22.00011)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - ბილინგის სისტემის შესყიდვის, დანერგვის, სწავლებისა და მხარდაჭერის მომსახურებაზე (№683.22.00094-2)

შპს "თელმიკო" აცხადებს კოტირებების ღია მოთხოვნას კომპანიის ცენტრალური ოფისისა და კლიენტთა მომსახურების ცენტრების დასუფთავების მომსახურების მოწოდებაზე (№ 683.22.00032)

შპს „თელმიკო“ აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას – წერილობითი თარგმანი ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენაზე (ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერიდან და ნებისმიერზე № 683.22.00067)

შპს „თელმიკო“ აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - საკანცელარიაო მასალების მოწოდებაზე (№ 683.22.00010)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას - ბილინგის სისტემის შესყიდვაზე (№ 683.22.00094)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას - А4 ფორმატის მულტიფუნქციურ ლაზერული პრინტერზე ( № 683.22.00093)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას - ქსელური მოწყობილობის შესყიდვაზე (№683.22.00083)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას - სასერვერო ინფრასტრუქტურის მოწოდებაზე (№683.22.00092)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - Microsoft365 NCE for Exchange Online (Plan 1)-ის მიწოდებაზე

შპს „თელმიკო“ აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - 8 მარტის საჩუქარი თანამშრომლებს