შესყიდვები

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას, პროგრამული უზრუნველყოფის - Office 365 Microsoft Business Standard ლიცენზიის მიწოდებაზე (№683.22.00098.docx )

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას (არაგეგმიური) - „კომპანიის ბიზნესპარტნიორებისთვის სასაჩუქრე ნაკრების შეძენაზე“ ( № 683.22.00099 - 2)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას (არაგეგმიური) - „კომპანიის ბიზნესპარტნიორებისთვის სასაჩუქრე ნაკრების შეძენაზე“ (№ 683.22.00099 - 3)

შპს „თელმიკო“ აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას, კლიენტთა მომსახურების ცენტრებისთვის, სიგნალიზაციის სისტემით დაცვითი მომსახურების განხორციელებაზე (№ 683.22.00068)

შპს "თელმიკო" აცხადებს კოტირებების ღია მოთხოვნას, კომპანიის საჭიროებისათვის საოფისე სკამების შესყიდვაზე (№ 683.22.00015)

შპს „თელმიკოს“ ავტოპარკში შემავალი ავტომობილების რეცხვის მომსახურების შესყიდვა (№ 683.22.00016)

შპს „თელმიკო“ აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას, ავტოტრანსპორტის დაზღვევაზე (№ 683.22.00025 )

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას ნოუთბუქების შეძენაზე (№ 683.22.00079)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას ყურსასმენების შეძენაზე (№ 683.22.00082)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას VoIP სატელეფონო აპარატების შეძენაზე (№ 683.22.00081)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას - კვების უწყვეტი წყაროების შეძენა პერსონალური კომპიუტერებისთვის (№ 683.22.00080)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას მომსახურების გაწევაზე - შპს „თელმიკოს“ საკურიერო (საფოსტო) გზავნილების მომსახურების სამუშაოები ქ. თბილისის ფარგლებში (№ 683.22.000)

შპს „თელმიკო“ აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას - ბუტილირებული წყლის და პლასტმასის ერთჯერადი ჭიქების მიწოდებაზე (№ 683.22.00026)

თელმიკო აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას ფართოფორმატიან თხევადკრისტალურ მონიტორებზე (№ 683.22.00078)

თელმიკო აცხადებს კოტირებების ღია მოთხოვნას პროგრამული უზრუნველყოფის Veeam Availability Suite Backup, Recovery & Replication მოწოდებაზე (№ 683.22.00089)

შპს „თელმიკო“ აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - თანამშრომელთა და უმაღლესი მენეჯმენტის ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევისგან დაზღვევაზე (№683.22.00022-23)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - კოლოკაციის მომსახურების შეძენაზე, მონაცემთა დამუშავების ცენტრისთვის (№ 683.22.00047)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - პრინტერების და ასლის გადამღები მოწყობილობებისთვის კარტრიჯების შეძენაზე ( № 683.22.00039)

შპს „თელმიკო“ აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - საბეჭდი ქაღალდი А4 შესყიდვის თაობაზე (№ 683.22.00011)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - ბილინგის სისტემის შესყიდვის, დანერგვის, სწავლებისა და მხარდაჭერის მომსახურებაზე (№683.22.00094-2)

შპს "თელმიკო" აცხადებს კოტირებების ღია მოთხოვნას კომპანიის ცენტრალური ოფისისა და კლიენტთა მომსახურების ცენტრების დასუფთავების მომსახურების მოწოდებაზე (№ 683.22.00032)

შპს „თელმიკო“ აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას – წერილობითი თარგმანი ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენაზე (ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერიდან და ნებისმიერზე № 683.22.00067)

შპს „თელმიკო“ აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - საკანცელარიაო მასალების მოწოდებაზე (№ 683.22.00010)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას - ბილინგის სისტემის შესყიდვაზე (№ 683.22.00094)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას - А4 ფორმატის მულტიფუნქციურ ლაზერული პრინტერზე ( № 683.22.00093)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას - ქსელური მოწყობილობის შესყიდვაზე (№683.22.00083)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებულ შესყიდვის პროცედურას - სასერვერო ინფრასტრუქტურის მოწოდებაზე (№683.22.00092)

შპს "თელმიკო" აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - Microsoft365 NCE for Exchange Online (Plan 1)-ის მიწოდებაზე

შპს „თელმიკო“ აცხადებს გამარტივებული შესყიდვის პროცედურას - 8 მარტის საჩუქარი თანამშრომლებს