პროტოკოლები

შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - საგადასახადო კონსულტანტის მომსახურება №683.23.00068

შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.23.00068 საგადასახადო კონსულტანტის მომსახურება

შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.23.00052 ანტივირუსული დაცვა Symantec Endpoint Security Enterprise

შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.22.00025 ავტომობილების დაზღვევა (პოლისები) #001

შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.22.00025 ავტომობილების დაზღვევა (პოლისები) #002

შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.22.00025 ავტომობილების დაზღვევა (პოლისები) #003

შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - № 683.22.00089 - პროგრამული უზრუნველყოფის Veeam რეზერვირების სისტემა

შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შემსყიდველი კომისიის სხდომის ოქმი - №683.22.0007 - სისტემური ბლოკი

შპს „თელმიკოს“ მუდმივმოქმედი შესყიდვების კომისიის სხდომის ოქმი №001, 683.22.00089

№ 683.22.00022 მიღებული წინადადებების გახსნის ოქმი

№ 683.22.00023 მიღებული წინადადებების გახსნის ოქმი

№ 683.22.00047 შპს „თელმიკოს“ შესყიდვების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომის ოქმი

№683.22.00094-2 წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გახსნა, შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის, ბილინგის სისტემის შესყიდვა და დანერგვა

№683.22.00094-2 წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გახსნა, შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის. ბილინგის სისტემის შესყიდვის, დანერგვის, სწავლებისა და მხარდაჭერის მომსახურება

№683.22.00083 წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გახსნა შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის - ქსელური მოწყობილობის მიწოდების ხელშეკრულების დადების უფლებაზე

№683.22.00092 წინადადების ღია მოთხოვნის შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის სასერვერო ინფრასტრუქტურის მიწოდების სატენდერო წინადადებების გახსნის ოქმი

№ 683.22.00094 წინადადებების გახსნა წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობისთვის შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის ბილინგის სისტემის მიწოდებისა და დანერგვის ხელშეკრულების დადების უფლებაზე