პროტოკოლები

№683.22.00094-2 წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გახსნა შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის ბილინგის სისტემის შესყიდვის, დანერგვის, სწავლებისა და მხარდაჭერის მომსახურებაზე

№683.22.00083 წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის წინადადებების გახსნა შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის - ქსელური მოწყობილობის მიწოდების ხელშეკრულების დადების უფლებაზე

№683.22.00092 წინადადების ღია მოთხოვნის შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის სასერვერო ინფრასტრუქტურის მიწოდების სატენდერო წინადადებების გახსნის ოქმი

No683.22.00094 წინადადებების გახსნა წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობისთვის შპს „თელმიკოს“ საჭიროებებისთვის ბილინგის სისტემის მიწოდებისა და დანერგვის ხელშეკრულების დადების უფლებაზე