ბოლო ალტერნატივის მიწოდების მომსახურების ტარიფები

დასახელება/მომხმარებლის კატეგორია 35-110 კილოვოლტი 3,3-6-10 კილოვოლტი 220/380 ვოლტი
ელექტროენერგიის ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით 28.7153 30.97264 35.51328
ელექტროენერგიის ტარიფი დღგ-ს გარეშე 24.335 26.248 30.096
ელექტროენერგიის მიწოდების ტარიფი,  სემეკის დადგენილება №34/29.06.2021 19.26 19.26 19.26
სს "თელასის" განაწილებელ ტარიფი სემეკის დადგენილება №26/29.06.2021 2.411 4.324 8.172
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ტარიფი სემეკის დადგენილება №26/29.06.2021 2.664 2.664 2.664