უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფები მცირე საწარმოებისთვის

დასახელება/მომხმარებლის კატეგორია 220/380 ვოლტი (მცირე საწარმოები)
ელექტროენერგიის ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით 32.931
ელექტროენერგიის ტარიფი დღგ-ს გარეშე 27.908
ელექტროენერგიის მიწოდების ტარიფი,  სემეკის დადგენილება №32/29.06.2021 17.072
სს „თელასის“ განაწილებელ ტარიფი სემეკის დადგენილება №26/29.06.2021 8.172
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ტარიფი სემეკის დადგენილება №26/29.06.2021 2.664

 

 

ფიზიკური პირების ტარიფები