საჯარო მომსახურების მიწოდების ტარიფები

დასახელება/მომხმარებლის კატეგორია 35-110 კილოვოლტი 3,3-6-10 კილოვოლტი 220/380 ვოლტი
ელექტროენერგიის ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით 27.3701 29.64632 32.93144
ელექტროენერგიის ტარიფი დღგ-ს გარეშე 23.195  25.124  27.908
ელექტროენერგიის მიწოდების ტარიფი, სემეკის დადგენილება №33/29.06.2021 18.12 18.136 17.072
სს „თელასის“ განაწილებელ ტარიფი სემეკის დადგენილება №26/29.06.2021 2.411 4.324 8.172
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ტარიფი სემეკის დადგენილება №26/29.06.2021 2.664 2.664 2.664