ბოლო ალტერნატივის მიწოდების მომსახურების ტარიფები

დასახელება/მომხმარებლის კატეგორია 3,3-6-10 კილოვოლტი საყოფაცხოვრებო მომხმარებელი 101 კვტსთ-ის ჩათვლით 101 კვტსთ-დან 301 კვტსთ-ის ჩათვლით 301 კვტსთ-დან და მეტი
ელექტროენერგიის ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით 30.97264 35.51328 35.51328 35.51328
ელექტროენერგიის ტარიფი დღგ-ს გარეშე 26.248 30.096 30.096 30.096
ელექტროენერგიის მიწოდების ტარიფი, სემეკის დადგენილება №34/29.06.2021 19.26 19.26 19.26 19.26
სს „თელასის“ განაწილებელ ტარიფი სემეკის დადგენილება №26/29.06.2021 4.324 8.172 8.172 8.172
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ტარიფი სემეკის დადგენილება №26/29.06.2021 2.664 2.664 2.664 2.664