უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფები

დასახელება/მომხმარებლის კატეგორია 3,3-6-10 კილოვოლტი საყოფაცხოვრებო მომხმარებელი 101 კვტსთ-ის ჩათვლით 101 კვტსთ-დან 301 კვტსთ-ის ჩათვლით 301 კვტსთ-დან და მეტი
ელექტროენერგიის ტარიფი მოიცავს: 29.646 თეთრი დღგ-ს ჩათვლით 18.041 თეთრი დღგ-ს ჩათვლით 22.053 თეთრი დღგ-ს ჩათვლით 26.537 თეთრი დღგ-ს ჩათვლით
ელექტროენერგიის ტარიფი დღგ-ს გარეშე 25.124 15.289 18.689 22.489
ელექტროენერგიის მიწოდების ტარიფი,  სემეკის დადგენილება №32/29.06.2021 18.136 4.453 7.853 11.653
სს "თელასის" განაწილებელ ტარიფი სემეკის დადგენილება №26/29.06.2021 4.324 8.172 8.172 8.172
სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის" ტარიფი სემეკის დადგენილება №26/29.06.2021 2.664 2.664 2.664 2.664