ხშირად დასმული კითხვები

შეკითხვა: როგორ მიიღებს მომხმარებელი ქვითარს ელექტროენერგიისდასუფთავებისა და წყლის დავალიანების შესახებ?

პასუხი: მომხმარებელმა ყურადღება უნდა მიაქციოსრომ ელექტროენერგიის საფასურის ქვითარს მიიღებს თელმიკოსგან ხოლო დასუფთავების და წყლის დავალიანების შესახებ - „თელასისგან“.

 

შეკითხვა: შეიცვალა თუ არა აღრიცხვის კვანძიდან (მრიცხველიჩვენების აღების წესი?

პასუხი: აღრიცხვის კვანძები თელასის მფლობელობაშიაჩვენების წაკითხვას აღნიშნული კომპანია განაგრძობს.

 

შეკითხვა „თელმიკოს ბაზარზე შემოსვლა ხომ არ გომოიწვია ელექტროენერგიის ტარიფის ცვლილება?

პასუხი: არააღნიშნული ელექტროენერგიის ტარიფის ცვლილება არ გამოიწვია.

 

შეკითხვა: კომპანიების გამიჯვნის შემდგომ, როგორ მოხდა აბონენტის მიერ დეპოზიტზე დადებული ან პირად ბალანსზე არსებული თანხის განკარგვა?

პასუხი: თელასის მომხმარებელთა დეპოზიტები ავტომატურად გადავიდა თელმიკოში და მომხარებლის სააბონენტო ბარათზე აისახა.

თუ საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებსან მცირე საწარმოს წარდგენილი ჰქონდა დეპოზიტი თელასისათვის”, ან პირად ბარათზე დადებითი ბალანსიაღნიშნული დეპოზიტის და დადებითი ბალანსის თანხა გადაეცა მიმწოდებელს (თელმიკოდა აისახა მომხმარებლის სააბონენტო ბარათზე.

 

შეკითხვა: შეიცვალა თუ არა თელასთან არსებული დავალიანების გადანაწილების ხელშეკრულებები

პასუხი: „თელასთან არსებული დავალიანების გადანაწილების ხელშეკრულებების შემთხვევაში ვალდებულებები უცვლელად აისახა ქვითარშირომელზეც მომხმარებელმა მიიღო ინფორმაცია თელმიკოსგან”. გადანაწილებულ თანხას მომხმარებელი იმავე პრინციპითა და ოდენობით იხდის

 

შეკითხვა: SMS-ქვითარი როდის იგზავნება?

პასუხი: აღრიცხვის კვანძიდან (მრიცხველიჩვენების აღების პერიოდი არის ყოველი თვის ბოლოს, ოთხი დღის განმავლობაში ხდება. მომხმარებელიSMS-ქვითარს იღებს ჩვენების წაკითვიდან მეორე დღეს.

 

შეკითხვა: შეიცვალა თუ არა ქვითრის გადახდის თარიღი?

პასუხი: მომხმარებლისთვისმოხმარებული ელექტროენერგიის გადახდის ვადა განისაზღვრებაქვითრის მომზადებიდან - 15 სამუშაო დღით.

 

შეკითხვა: სად არის თელმიკოს კლიენტთა მომსახურების ცენტრების მისამართი?

პასუხი: იხილეთ მისამართები ბმულზე: https://www.telmico.ge/ge/kontaqti

 

შეკითხვა:  ა ნომერზე დავუკავშირდე თელმიკოს ქოლ-ცენტრს?  

პასუხი: +995 32 5 000 777  ან  16 700 

 

 

შეკითხვა: “თელმიკოს ელექტრონული ფოსტის მისამართი?

პასუხი: info@telmico.ge